Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/9356

DETALLES:CONTRATO TEMPORAL DE 2 MESES; PRECÍSASE DESEMPREGADO/A CUN MÍNIMO DE TRES MESES DE INCRICIÓN COMO DEMANDANTE DE EMPREGO.

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 881880251

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Curtis

Contacto