Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/6629

DETALLES: PARA COBERTURA VACACIONS, EXPERIENCIA MÍNIMA 12 MESES

MEDIO DE CONTACTO: Teléfono : 886159334

Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas desde fora de Galicia, co 981 900 643.

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Cuntis

Contacto