Entidade Ofertante

Coordinador/a de SAF

Entidade Ofertante

SIAD24 GALICIA, S.L.
Descrición do posto:

SIAD24 Galicia, S.L., empresa dedicada á atención de persoas maiores en centros de día, fogar residencial e axuda a domicilio, estamos a buscar un/unha Coordinador/a de Servizo de Axuda a Domicilio

As condicións son:

• Posto de traballo: Coordinador/a de Servizo de Axuda a Domicilio.

• Titulación: Diplomatura ou Grao en Traballo Social

•  Localidade: Comarca da Coruña

• Xornada: tempo completo

• Salario: segundo Convenio Colectivo para a Actividade de Axuda a Domicilio de Galicia.

• Preferible: Experiencia como coordinador/a de servizo de axuda a domicilio

As persoas interesadas poden enviar o seu CV actualizado a rrhh@siad24.com, indicando no asunto COORDINADOR/A SAF, ou ben a través da nosa páxina web www. siad24.com

Prazo para presentar candidaturas: Ata 09/07/2021

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: A Coruña

Contacto