Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Cabra
Descrición do posto:
Código do anuncio
01\2021\016165

TRABALLADOR/A SOCIAL EN CENTRO DE SERVIzOS SOCIAIS COMUNITARIOS

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://es.indeed.com/ofertas?q=trabajador%20social&l=Espa%C3%B1a&vjk=5d8a32354c26c125
Localización: Cordoba

Contacto