Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Cotnrato: por obra e servizo determinado ata o 30 de abril de 2022

36 horas semanais

Segundo convenio de oficinas e despachos

Porxecto de formación e orientación laboral financiado polo Cabildo de Gran Canaria

REquisitos:

  • Diplomatura/grao en traballo social
  • Imprescindible carné de conducir tipo B e vehículo propio
  • Incorporación inmediata

CV: areasocialcoaggc@yahoo.es

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Gran Canaria

Contacto