Entidade Ofertante

Traballador/a social coordinación SAF – Pontevedra

Entidade Ofertante

IDADES SL
Descrición do posto:

Titulacion: Traballo Social

Posto: Coordinador/a SAF

Tipo de contrato: Media xornada (mañana)

Salario: Segundo convenio

Experiencia: Non imprescindible, aínda que se valora

Imprescindible vehiculo propio

Data límite: 22/04

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Pontevedra capital

Contacto