Entidade Ofertante

Traballador/a social coordinación SAF

Entidade Ofertante

EULEN
Descrición do posto:

Enviar cv o antes posible a empleonoroeste@eulen.com indicando no asunto ” Coordinador/a Ayuda a domicilio”.

Contrato eventual con duración mínima de 6 meses e posibilidade de ampliación.

Xornada laboral parcial de 20 horas semanais.

Requisitos:

Buscamos diplomados/as ou graduados/as en Traballo Social

Moi valorable experiencia profesional previa na área de axuda no fogar ou da dependencia.

Flexibilidade horaria para traballar según turnos e dispoñibilidade para a realización de gardas telefónicas.

Carnet de conducir e vehículo propio.

Residencia en Ferrol ou proximidades.

Dispoñibilidade para a incorporación inmediata

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Ferrol

Contacto