Entidade Ofertante

Traballador/a social coordinación SAF

Entidade Ofertante

CLECE
Descrición do posto:

Perfil do posto:

  • Traballador/a Social.
  • Coordinador/a de SAF.
  • Ubicación do posto: Área de Ferrol
  • Vehículo propio.
  • Contrato de duración determinada.
  • Entre 30 e 39 horas semanais a determinar
  • Convenio Galego de Axuda no Fogar

Envio de CV a: javirola@clece.es

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Ferrol

Contacto