Entidade Ofertante

Traballador/a social coordinación SAF

Entidade Ofertante

Tu hogar en buenas manos
Descrición do posto:

6 horas/semana

Segundo convenio

CV a: info@tuhogarenbuenasmanos.com

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Ferrol

Contacto