Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Siad24
Descrición do posto:

Posto de traballo: Coordinador/a do SAF.
• Titulación: Diplomatura ou Grao en Traballo Social
• Localidade: Comarca de A Coruña
• Xornada: tempo completo
• Salario: segundo Convenio Colectivo para a Actividade de Axuda no Fogar de Galicia.
• Preferible: Experiencia como coordinador/a deo SAF

As persoas interesadas poden enviar CV actualizado a rrhh@siad24.com, indicando no asunto COORDINADOR/A SAF, ou ben a través da web www.siad24.com

 

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Comarca A Coruña

Contacto