Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Xermade
Descrición do posto:

ANUNCIO de convocatoria do proceso selectivo para a cobertura da praza de técnico/a de traballo social.

A Xunta de Goberno local, na sesión ordinaria que tivo lugar o 14 de abril de 2021, aprobou as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura da praza de técnico/a de traballo social, modificadas polo Decreto da Alcaldía número 116/2021, do 15 de abril de 2021.

As bases da convocatoria publicáronse integramente no Boletín Oficial da provincia de Lugo número 90, do 22 de abril de 2021.

O prazo de presentación de instancias será de vinte días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta:
Localización: Xermade

Contacto