Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Coles
Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/11648

DETALLES:REFORZO DO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS NO CONCELLO DE COLES. TAREFAS PROPIAS DA OCUPACIÓN.

MEDIO DE CONTACTO:CORREO ELECTRÓNICO: aedl@concellodecoles.org

 

Bases: https://concellodecoles.sedelectronica.gal/info.0

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Coles

Contacto