Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Inserta empleo
Descrición do posto:

Coordinación SAF

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/bilbao/trabajador-social-con-discapacidad/of-i74da1a3bc64e24a4800e5994758f53?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Bilbao

Contacto