Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

COGAMI
Descrición do posto:
Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/trabajadora-trabajador-social-para-unidad-apoyo/of-iaf95900e07445cafd9e37d58fd76cf?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Santiago de Compostela

Contacto