Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

SEPE
Descrición do posto:

Datos da oferta 122021003210 SEPE 

Data inicio da difusión:07/05/2021 Data fin da difusión:22/05/2021
Ubicación: CERDIDO(CORUÑA (A))

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Cerdido

Contacto