Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/11728

DETALLES:TRABALLADOR/A SOCIAL PARA O CENTRO PENITENCIARIO DE A LAMA. DIPLOMATURA OU GRAO EN TRABALLO SOCIAL.

REQUIRESE EXPERIENCIA PREVIA DE TRABALLO EN INSTITUCIONS PENITENCIARIAS E ESTAR EN SITUACION DE DESEMPREGO (NON MELLORAS DE EMPREGO).

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 012

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: A Lama

Contacto