Entidade Ofertante

Traballador/a social coordinación SAF

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/10889

DETALLES:TRABALLADOR/A SOCIAL PARA CEE. XORNADA COMPLETA CARNET DE CONDUCIR TIPO B COCHE PROPIO.

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 981541555

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Cee

Contacto