Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

COGAMI
Descrición do posto:

Requisitos mínimos

– Licenciatura ou Grao en Traballo Social
– Estar colexiada/colexiado en Traballo Social
– Experiencia ao menos 1 ano traballando no ámbito da terceira idade
– Carnet de conducir e vehículo propio para desprazarse

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/porto-do-son/trabajadora-trabajador-social-para-centro-dia-porto-do-son/of-i246a5331054f73b9019f91405b79ad?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Porto do Son

Contacto