Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

DOMUS VI
Descrición do posto:
Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/parla/trabajador-social-centro-dia-domusvi-jose-luis-sampedro-parla/of-i268d392b3842a1babaa347e9ce3a59?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CRECENCYV2&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Madrid

Contacto