Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

SAVIA
Descrición do posto:

Centro 3ª Idade

Cobertura vacacións

 

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/montan/trabajador-social-residencia-3-edad-vacaciones/of-iabe999c4ba44359dca13e8f80244a6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Montan

Contacto