Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

CASER
Descrición do posto:

Contrato de traballo a XORNADA COMPLETA
Contrato INDEFINIDO

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/bilbo/trabajador-social-atencion-al-cliente/of-i76028c80b14dd7bbe8eb6ebc83276d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: TXURDINAGA (Bilbao)

Contacto