Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Fundación EDE Fundazioa
Descrición do posto:
Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/bilbao/trabajador-trabajadora-social-con-especializacion-mayores/of-i1e7810c257497787acdc399516f989?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CRECENCYNOKW1D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Bilbao

Contacto