Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

EVERIS
Descrición do posto:

Ámbito vivenda

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/barcelona/trabajador-social-ambito-vivienda/of-i191b8017f041058f3bdd9cc2399630?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYNOKW1D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Barcelona

Contacto