Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Aliados por la integración
Descrición do posto:

Residencia de maiores

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/barcelona/trabajador-social-para-residencia-mayores-barcelona/of-i22bdbeeb2640d5a0f54ccb61147a10?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CRECENCYNOKW1D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Barcelona

Contacto