Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

DOMUS VI
Descrición do posto:

Centro residencial

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/puig-reig/trabajador-social-centro-residencial-domusvi-mont-marti/of-if5df9c95004d609ae6658ae9ea70a0?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Puig - Reig

Contacto