Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

SEPROTEM
Descrición do posto:

Elaboracion de informes sociais e de ocupación de vivenda

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/barcelona/trabajador-social/of-i23e8a93e864da9ad89812242ecc97f?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Barcelona

Contacto