Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Quiron Prevencion
Descrición do posto:

Centro hospitalario

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/barcelona/trabajadora-social-centro-hospitalario/of-i84d4c262d64556a03d5b30bfbe3264?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Barcelona

Contacto