Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

DOMUS VI
Descrición do posto:

Centro residencial

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/puig-reig/trabajador-social-centro-residencial-domusvi-mont-marti/of-i7d0ea405094953bbf84c576ea2167d?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Puig-Reig

Contacto