Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Centro residencial

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/barcelona/trabajador-social-centro-residencial-barcelona/of-i0e5ef585ba4397b4599634217882d4?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Barcelona

Contacto