Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Orpea Iberica
Descrición do posto:

Ciutat Diagonal – Centro residencial

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/barcelona/trabajador-social-ciutat-diagonal/of-i114ad6385a4dcf8872f5d7037a8754?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Barcelona

Contacto