Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Grupo BAllesol
Descrición do posto:

Centro residencial

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/barcelona/trabajador-social-centro-residencial/of-ie3c241db984831a70e9fa68cc5a2b1?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Barcelona

Contacto