Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

EVERIS
Descrición do posto:

Ámbito Vivenda

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/barcelona/trabajador-social-ambito-vivienda/of-i5fb33a1e69406cae34578ae451867b?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYNOKW1D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Barcelona

Contacto