Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

DIANOVA
Descrición do posto:

Adiccións e saúde mental

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/l-ametlla-del-valles/trabajador-social/of-if4d3b623204f43a800b591d43b737c?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYNOKW8D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Barcelona

Contacto