Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

INTRESS
Descrición do posto:

Equipo de valoración de maltrato infantil (EVAMI)

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://careers.talentclue.com/es/node/78057443/12623479
Localización: Barcelona

Contacto