Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

ABD
Descrición do posto:

Acompañamento socioeducativo

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/barcelona/trabajador-social-socioeducativa-8h/of-i764573b5724659bf883277e2f36a66?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYNOKW1D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Barcelona

Contacto