Entidade Ofertante

Traballador/a social autónomo/a - A Coruña

Entidade Ofertante

Firma Quattro
Descrición do posto:
  • 12 horas/semana de presencialidade repartidos nunha tarde e nunha maña.
  • Alta en Réxime de Traballadores/as Autónomos/as
  • Experiencia en Intervención social de casos.

Coñecemento da rede de recursos sociais da zona

Inicio: agosto

Fin: contrato de duración estimada 5-7 meses.

Envio CV a info@firmaquattro.com

Tipo de emprego: Autonomo
Ir a oferta:
Localización: A Coruña

Contacto