Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Grupo Eulen
Descrición do posto:

Centro de dia

Xornada parcial de 10 horas semanais de Luns a Venres en horario de tarde

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/jobs?q=trabajador%20social&l=Espa%C3%B1a&vjk=cf982ef7e26b9016
Localización: Ares

Contacto