Entidade Ofertante

Educador/a Familiar

Entidade Ofertante

Concello de Alfoz -Lugo
Descrición do posto:

Mediante Resolución de Alcaldía de data 21 de xuño de 2021 aprobouse a Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal do ano 2021 , correspondente a a/s praza/s que a continuación se apuntan, modalidade acceso libre, sistema selectivo concurso-oposición.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-06-2021.pdf#page=12
Localización: Alfoz

Contacto