Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/9439

DETALLES:TRABALLADOR/A SOCIAL PARA RESIDENCIA DE PERSOAS MAIORES.

XORNADA COMPLETA.

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 988788048 /8053

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: A Rúa

Contacto