Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Concello A Pontenova
Descrición do posto:

Convocatoria para a selección de 1 traballador/a social como persoal laboral temporal para prestar servizos no Concello da Pontenova.

O proceso selectivo será o concurso-oposición, e a nota final será a resultante da suma das dúas fases.

As instancias, dirixidas ao Sr. Alcalde, achegaranse no Rexistro Xeral do Concello, en horario de oficina, 09:00-14:00, durante o prazo de oito (8) días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación do anuncio do proceso selectivo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/30-06-2021.pdf#page=14
Localización: A Pontenova

Contacto