Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

ASPRONAGA
Descrición do posto:

Xornada: parcial

Contrato: indefinido con período de proba

Convenio Colectivo ASPRONAGA

Solicitudes: ata o 12/11/2021

CV: p.zas@aspronaga.net – Asunto: posto traballador/a social

Ver anexos en oferta web

 

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.recursoshumanos-aspronaga.net/convocatoria-puesto-trabajo
Localización: A Coruña

Contacto