Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

ASPERGA
Descrición do posto:

POSTO: TRABALLADOR/A SOCIAL

TITULACIÓN: GRAO EN TRABALLO SOCIAL

XORNADA: 75%

CONTRATACIÓN: TEMPORAL

CONVENIO DE APLICACIÓN: XV CONVENIO DE CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ENTIDADE: ASPERGA (Asociación Galega de Asperger)

LUGAR DE TRABALLO: A Coruña

CORREO AO QUE REMITIR OS CV: asperga.emprego@asperga.org

DATA DE FINALIZACIÓN DA OFERTA: 15/10/2021

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: A Coruña

Contacto