Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

CASER
Descrición do posto:

Centro Residencial A Zapateira

Requisitos:
– Diplomatura ou Grao en Traballo social.
– Colexiación en regra.
– Experiencia de ao menos tres anos no sector de persoas maiores.

Ofrecese:
– Contrato de traballo INDEFINIDO a XORNADA COMPLETA.

Funcións:

 Liderar a acollida, adaptación e evolución dos/as residentes.
 Valoración social individualizada.
 Atención de familias e residentes.
 Contacto continuado con organismos e institucions relacionadas co ámbito social (articular redes).
 Recepción de visitas para facilitar información dos diferentes servizos do centro.
 Xestión administrativa da área social.
 Orientar e tramitar os recursos sociais necesarios para o/a residente.
 Xestión de reclamacions e suxstións.
 Supervisión dos servizos, actividades e funcionamento do centro.
 Control de la calidad de los servicios prestados.
 Xestión económica-financeira, así como de RRHH do centro.
 En xeral, todas aquelas actividades non especificadas anteriormente que lle sexan encomendadas dentro do seu ámbito de competencia profesional e todas as actividades definidas no procedemento de traballo do posto.

Envío de CV a SELECCION@CASERESIDENCIAL.ES

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: A Coruña

Contacto