Entidade Ofertante

Traballador/a social - A Coruña

Entidade Ofertante

SEPE
Descrición do posto:

datos da oferta 122021004017

Data fin da difusión:15/06/2021
Ubicación: CORUÑA, A(CORUÑA (A))

Datos Adicionais:

TITULACIÓN UNIVERSITARIA DE GRAO OU DIPLOMATURA. CONTRATO TEMPORAL A XORNADA COMPLETA. REQUISITO PERMISO
DE CONDUCIR B.

Datos de Contacto:
Teléfono : 881960585

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/ofertas?q=trabajador%20social&l=Espa%C3%B1a&vjk=e65630dbc9ebd642
Localización: A Coruña

Contacto