Entidade Ofertante

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/9370

DETALLES: Xestión de plans de formación subvencionada a nivel estatal ou autonómica. Valorable discapacidade superior a 33%. Formación en pedagoxía ou de nivel superior con c. p. de docencia da formación.

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 012 /// emprego.xunta.gal

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Teo

Contacto