Entidade Ofertante

Técnico/a en intervención familiar

Entidade Ofertante

Fundación Meniños
Descrición do posto:

Contrato indefinido a xornada parcial

Traballo de xoves a domingo

Data de incorporación: 1/12/2021

Titulacións requiridas: Traballo Social, Educación Social e Psicoloxía.

Requisitos específicos: Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social, formación acreditada en igualdade e en atención, intervención e orientación con infancia e familia, certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.

Valorarase:

Identificación coa visión, misión e valores da organización, iniciativa, adaptación ao cambio, orientación a resultados, coñecemento do sistema de protección á infancia, coñecemento da rede de recursos comunitarios, experiencia de traballo en equipo,  experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade. 

Data fin: 31/10/2021

Envio de CV: vacantes@meninos.org 

Se indicará no asunto: Convocatoria vacante 10_2021

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Ribeira

Contacto