Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Duración xornada: Entre 31 e 40 horas

Turno/xornada: Maña e tarde

Formación: Estudos universitarios – Traballo social

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/jobs?q=trabajador%20social&l=Espa%C3%B1a&vjk=f988fcc3f97a7e2d
Localización: Madrid

Contacto