Entidade Ofertante

Técnico/a de orientación laboral

Entidade Ofertante

Concello de As Pontes
Descrición do posto:
Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/08/27/2021_0000006505.pdf
Localización: As Pontes

Contacto