Entidade Ofertante

Técnico/a intervención familiar

Entidade Ofertante

Fundación Meniños
Descrición do posto:

Contrato de interinidade a xornada completa

Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.
Formación complementaria en Intervención familiar e/ou intervención con infancia
Carné de conducir e vehículo propio

Valorarase:
• Formación en xénero e igualdade
• Coñecemento do sistema de protección á infancia
• Coñecemento da rede de recursos comunitarios
• Experiencia de traballo en equipo,
• Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM
Último día de recepción de curricula: 11/06/2021
Lugar de recepción de curricula: vacantes@meninos.org
Asunto: Convocatoria vacante VIGO 06_2021

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Vigo

Contacto