Entidade Ofertante

Técnico/a prospección laboral

Entidade Ofertante

Fundación Secretariado Xitano
Descrición do posto:

Formación: Diplomatura ou grao ámbito ciencias sociais + Mestrado o formación especializada no ámbito da orientación laboral

VAlorarase: certificado discapacidade +33%, pertenza á comunidade xitana e formación en xénero

Traballo a realizar: itinerarios individualizados de BAE, deseñar accións formativas, asesoramento BAE, mellora competencial e seguimento no emprego.

Xornada parcial: 32 horas/semana

Experiencia ao menos 2 anos en posto similar

CV: belen.fernandez@gitanos.org  – referencia oferta: 186-2021

Prazo ata:7.10.2021

 

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Lugo

Contacto